Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością


Znajomość obiektu, instalacji oraz terenu przynależnego to podstawa do działania. Dlatego też przyszły zarządca powinien uczestniczyć w budowie obiektu i nadzorować postępy prac. Wiedza z procesu budowy usprawnia późniejsze zarządzanie obiektem.

Prowadzimy również nadzór inwestorski pozwalając inwestorowi spokojnie spać i cieszyć się z udanej i dochodowej inwestycji.

Obsługujemy obiekty

Wykonujemy zadania

Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.

Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.

Bieżące administrowanie nieruchomością.

Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.