Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Szczególna dziedzina pozwalająca na zminimalizowanie przyczyn i skutków nieprawidłowego użytkowania obiektu, prowadzonego niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Tylko rzetelnie wykonany audyt obiektu, dokumentacja przeciwpożarowa oraz szereg szkoleń pracowników zwiększy bezpieczeństwo i zminimalizuje możliwość utraty życia, zdrowia i mienia.

Świadomy pracownik to dobry pracownik.

Zakres działania

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Profesjonalne opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także plany ewakuacji.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami

Szkolenia
przeciwpożarowe

Teoretyczne i praktyczne przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Plany ewakuacyjne
budynków

Przygotowanie planów z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, wraz z ewakuacją obiektów.

Systemy
przeciwpożarowe

Projektowanie, montaż, przeglądy i konserwacja instalacji przeciwpożarowych.

Ostoja Twojego bezpieczeństwa

Nasi pracownicy podczas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zdobywają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie. Dzięki temu możemy szerzej spojrzeć na temat zagrożen pożarowych. Do każdego naszego zlecenia podchodzimy z wielką uwagą, bardzo rozważnie i szczegółowo analizując każdy napotkany problem.

Nasze przeprowadzone szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej to wielka dawka wiedzy teoretycznej i praktycznej - z przykładami realnych zdarzeń. Do każdego szkolenia używamy podręcznego sprzętu gaśniczego do ugaszenia pożaru testowego.

Fircon Group Investments ostoją bezpieczeństwa Waszego obiektu.